მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პროგრამები

სატელევიზიო სასწავლო ცენტრის პროგრამები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სატელევიზიო სასწავლო ცენტრში ხორციელდება პროფესიული პროგრამები სოციალური მეცნიერებებისა და ხელოვნების მიმართულებით. კერძოდ,

ხელოვნების მიმართულებით:

სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულებით:

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო პროგრამებთან ინტეგრაციის მიზნით 2014 წელს ცენტრში შეიქმნა საბაკალავრო მეორე (minor) პროგრამები „რეჟისურა’’ (დოკუმენტური კინოს რეჟისორი; რეკლამის რეჟისორი) და „ჟურნალისტიკა’’ (ტელერეპორტიორი; ფოტორეპორტიორი), რომლებსაც 2015 წლის შემოდგომიდან შევთავაზებთ უნივერსიტეტის ნებისმიერი ფაკულტეტის მეორეკურსელ სტუდენტებს.

სტუდენტთა პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლებისა და წარმოებასთან მათი ინტეგრაციის მიზნით ცენტრი ემზადება რთულ სატელევიზიო და კინოპროექტებში ჩასართავად.

ბანერები