მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური პერსონალი

მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი

პროფესორები  
ჭანტურია ქეთევანი კლინიკური ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ფირცხალავა ნინო შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის მიმართულებით
ანდრონიკაშვილი ზაალ კულტურის კვლევების მიმართულებით
მამაცაშვილი- კობახიძე ათინათ შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის მიმართულებით
ბერძენიშვილი ლევან კლასიკური ფილოლოგიის მიმართულებით
ნოდია გიორგი პოლიტოლოგიის საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების კვლევები
ლობჟანიძე სოფიკო განათლების მეცნიერებების მიმართულებით
კაპანაძე მარინა განათლების მიმართულებით
ჭინჭარაული თინათინი   ნეიროფსიქოლოგიის მიმართულებით
კაპანაძე სერგი პოლიტიკის, საერთაშორისო ურთიერთობების და ევროპისმცოდნეობის მიმართულებით
თევზაძე გიგი სოციოლოგია და დემოგრაფია
დობორჯგინიძე ნინო ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით
ზედანია გიგა  ფილოსოფიის მიმართულებით
აფრასიძე დავით პოლიტიკის მიმართულებით
ლადარია ნოდარ კულტურა და რელიგია
მაისურაძე  გიორგი   ფილოსოფიის მიმართულებით
ჯგერენაია ემზარ სოციოლოგია და დემოგრაფია
გვახარია გიორგი კინოს ისტორიისა და თეორიის მიმართულებით
დარჩიაშვილი დავით პოლიტოლოგიის საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების კვლევები
რატიანი სერგო ფილოსოფიის მიმართულებით
მარსაგიშვილი რეზო ანგლისტიკა-ამერიკანისტიკა
ჯავახიშვილი ნინო  სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ჯაფარიძე დიმიტრი ეკონომიკის მიმართულებით
ვაჩეიშვილი ნიკოლოზ კულტურული მემკვიდრეობის იდენტიფიკაციის, დაცვის და მართვის მიმართულებით
ჩხეიძე პაატა ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით
წიფურია ბელა შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა
ანჩაბაძე გიორგი კავკასიოლოგია
დოხტურიშვილი მზაღო რომანისტიკა
კოჭლამაზაშვილი თამაზ კულტურის და რელიგიის კვლევების
შავერდაშვილი ეკატერინე განათლების მეცნიერებების
სანიკიძე გიორგი აღმოსავლეთმცოდნეობის მიმართულებით
მალაზონია დავით განათლების მეცნიერებების
პაიჭაძე დავით ჟურნალისტიკის მიმართულებით
ადამია მარინა კულტურის კვლევების მიმართულებით
ბარბაქაძე ცირა ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით
ბეზარაშვილი ქეთევან ენისა და ლიტერატურის მიმართულებით
ბერეკაშვილი თამარ კულტურის კვლევების მიმართულებით
ბუხრაშვილი პაატა  ისტორიის მიმართულებით
ცაგარელი ლევანი ფილოლოგიის მიმართულებით
ცოფურაშვილი თამარი  შუა საუკუნეების ფილოსოფიის
ჯაფარიძე მარინე ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ტალიაშვილი თამარ კერძო მეთოდიკების მიმართულებით
თევზაძე მაია რომანისტიკა
მახარობლიძე თამარ ენათმეცნიერების მიმართულებით
მაყაშვილი ქეთევან ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ბუღაძე გიორგი ხელოვნების მიმართულებით
ნიკოლოზ თუშაბრამიშვილი არქეოლოგიის მიმართულებით
ყიფიანი გურამ არქეოლოგიის მიმართულებით
ახვლედიანი დიმიტრი არქეოლოგიის მიმართულებით
ბლაუველთი ტიმოთი კევინ საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა კვლევების მიმართულებით
ნადარეიშვილი მამუკა სოციოლოგია და დემოგრაფია
კორინთელი რევაზ ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ვან ვორენი (იოჰანეს ბაქსის ფსევდონიმი) საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა კვლევები
დანელია ნინო ჟურნალისტიკის მიმართულებით
კირვალიძე ნინო ანგლისტიკა - ამერიკანისტიკის მიმართულებით  
გვალია გიორგი პოლიტიკის მეცნიერების 
ბრეგვაძე ლაშა სამართლის სოციოლოგიის მიმართულებით
რაისნერი ოლივერ კავკასიის კვლევების და ევროპისმცოდნეობის მიმართულებით
ჯაფარიძე თამარ  ფილოსოფიის მიმართულებით
ბერიაშვილი მამუკა ფილოსოფიის მიმართულებით
გულედანი ლალი ორიენტალისტიკის მიმართულებით
იმედაძე ნათელა განათლების ფსიქოლოგიის კორექციული პედაგოგიკის და სკოლამდელი ასაკის პედაგოგიკის მიმართულება
აფრიდონიძე შუქია ენათმეცნიერების მიმართულება
ქობალავა იზაბელა ენათმეცნიერების მიმართულება
ფიცხელაური კონსტანტინე ისტორიის მიმართულება
გვენცაძე მზია გერმანისტიკის მიმართულება
ლებანიძე ვახტანგ(გურამ) ლინგვოკულტუროლოგიის მიმართულება
ბაქრაძე მზია რომანისტიკის მიმართულება
მიქაძე მზია სლავისტიკის მიმართულება
კიკნაძე ზურაბ კულტურის კვლევების მიმართულება
ლორია ლია რომანისტიკის მიმართულება


სოცირებული პროფესორები  
ჰანს ფრიდრიხ გუტბროდი  საჯარო პოლიტიკის მიმართულებით
ბიწაძე მაია ფსიქოლოგიის მიმართულებით
სონღულაშვილი მალხაზ შედარებითი თეოლოგიის მიმართულებით
ხატიაშვილი თეო კინომცოდნეობის მიმართულებით
გურჩიანი ქეთევან კულტურა და რელიგია
ითონიშვილი მანანა ხელოვნების და კულტურის კვლევების მიმართულებით
კორძაია-სამადაშვილი ანა ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით
ცერცვაძე ნინო რომანისტიკის  მიმართულებით
თევდორაძე ნინო ანგლისტიკის მიმართულებით
ლორთქიფანიძე ირინა ფილოლოგიის მიმართულებით (რუსული ენა და ლიტერატურა)
მატარაძე ნინო ანგლისტიკა-ამერიკანისტიკა
მაყაშვილი მალხაზი კერძო მეთოდიკები
მირცხულავა რუსუდან ფსიქოლოგია
ჭიჭინაძე ნინო კულტურის კვლევების მიმართულებით
ბაქრაძე ლაშა ისტორიის მიმართულებით
კირვალიძე ანა სოციოლოგიისა და დემოგრაფიის მიმართულებით
ცისკარიშვილი სალომე ხელოვნებისა და კულტურის კვლევების მიმართულებით
სუხიშვილი თამარი ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით
ლაშხია მაკა ფილოსოფიის მიმართულებით
ბრეგვაძე თამარი ზოგადი პედაგოგიკის მიმართულებით
ჯოხაძე გრიგოლ ისტორია
ყარაულაშვილი ირმა მედიევისტიკა, ქართული ენა და ლიტერატურა
როდონაია ნინო ფილოსოფია
ტატიშვილი ელენე ენათმეცნიერების მიმართულებით
შუკაკიძე ბერიკა სოციალური და განათლების მეცნიერებების მიმართულებით
თარხნიშვილი ლევან სოციოლოგია და დემოგრაფია
რუხაძე ირინე კერძო მეთოდიკების მიმართულებით
ანდღულაძე ნათია განათლების ადმინისტრირების მიმართულებით
აბაშიძე არჩილ პოლიტიკისა და საჯარო ადმინისტრირების მიმართულებით
ჭყოიძე ეკა ისტორიის მიმართულებით
ლობჟანიძე ირინა ენათმეცნიერება
გეგელაშვილი მარინე ფსიქიკური ჯანმრთელობის მიმართულებით
ჯაში მარინე გერმანისტიკა
მახარაძე ნინო მუსიკა-ეთნომუსიკოლოგია
მეფარიშვილი ნატა ფსიქოლოგიის მიმართულებით
წერეთელი მაია  ფსიქოლოგიის მიმართულებით
მამრაძე ნინო მუსიკის მიმართულებით
ჯავახია ბეჟან ისტორიის მიმართულებით
ჯავახიშვილი მანანა ისტორიის მიმართულებით
ცხადაძე თამარ ანალიზური ფილოსოფიის მიმართულებით 
სიხარულიძე ტარიელ  პოლიტოლოგიის საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების კვლევები
საძაგლიშვილი შორენა სოციალური სამუშაო
ზვიადაძე სოფიკო კულტურის და რელიგიის კვლევების მიმართულებით
კახიანი დარეჯან ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ნახუცრიშვილი ლუკა ფილოსოფიის მიმართულებით
გაბისონია   თამაზ მუსიკის მიმართულება
მხეიძე ნინო ხელოვნების და კულტურის კვლევების მიმართულებით
ბახტაძე ნოდარ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და კულტურის კვლევების მიმართულება (ქრისტიანული არქეოლოგია)
ჯოჯუა თეიმურაზ ისტორიის მიმართულებით (წყაროთმცოდნეობა-ეპიგრაფიკა)
დადუნაშვილი ელგუჯა კულტურის კვლევების მიმართულებით
ფავლენიშვილი ნინო პოლიტიკის მეცნიერებების მიმართულებით
თორია მალხაზი ისტორიის მიმართულებით
დოლიძე ხათუნა სკოლამდელი განათლების მიმართულებით 
კურტანიძე კახაბერ ფილოსოფიის მიმართულებით
ჯიბლაძე ელენე განათლების ადმინისტრირების მიმართულებით
მოსიაშვილი თამარ ორიენტალისტიკის მიმართულებით
ბრისკუ ადრიან კომპარატიული ისტორიის მიმართულებით
გორგოძე სოფიო განათლების მიმართულებით
ხაბულიანი ხათუნა ხელოვნებათმცოდნეობის მიმართულებით
ებრალიძე ირინე მუსიკის მიმართულებით
ცინცაძე ნინო ენისა და მეტყველების თერაპიის მიმართულებით
ხუციშვილი ივანე დრამის რეჟისურის მიმართულებით
ლებანიძე ბიძინა პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით
ჯავახიშვილი დარეჯან ადიქციისა და ფსიქკური ჯანმრთელობის მიმართულებით
ხალვაში თამთა ანთროპოლოგიის მიმართულებით
მატუაშვილი შალვა სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მიმართულებით


ასისტენტ-პროფესორები  
   
ჭიაბრიშვილი ნინო განათლების ეკონომიკა და მართვა
კიღურაძე თინათინი კერძო მეთოდიკები
კულკე ტილმან ფლორიან გლობალური ისტორიის მიმართულებით
ჩარკვიანი მაია არქეოლოგიის მიმართულებით
დემეტრაძე რენცი ირინე არქეოლოგიის მიმართულებით
ჭანუყვაძე თამარ ანგლისტიკის მიმართულებით
არავიაშვილი მაია სოციოლოგიის მიმართულებით
კეკელია თათია სოციოლოგიის მიმართულებით
შეყრილაძე ია ფსიქოლოგიის მიმართულებით
სხირტლაძე ნინო ფსიქოლოგიის მიმართულებით

ბანერები