მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური პერსონალი

მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი

ფირცხალავა ნინო პროფესორი                          შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის
ანდრონიკაშვილი ზაალ პროფესორი                         კულტურის
კვლევების
მიმართულებით
მამაცაშვილი- კობახიძე ათინათ პროფესორი შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის მიმართულებით
გურული თორნიკე პროფესორი   საზოგადოებასთან ურთიერთობების
მიმართულებით
ბერძენიშვილი ლევან პროფესორი   კლასიკური ფილოლოგიის მიმართულებით
ნოდია გიორგი პროფესორი პოლიტოლოგიის საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების კვლევები
კაპანაძე სერგი პროფესორი პოლიტიკის, საერთაშორისო ურთიერთობების და ევროპისმცოდნეობის მიმართულებით
თევზაძე გიგი პროფესორი სოციოლოგია და დემოგრაფია
დობორჯგინიძე ნინო პროფესორი ენისა და ლიტერატურის
ზედანია გიგა  პროფესორი ფილოსოფია
აფრასიძე დავით პროფესორი პოლიტიკის
ლადარია ნოდარ პროფესორი კულტურა და რელიგია
მაისურაძე  გიორგი   პროფესორი ფილოსოფიის მიმართულებით
ჯგერენაია ემზარ პროფესორი სოციოლოგია და დემოგრაფია
გვახარია გიორგი პროფესორი კინოს ისტორიისა და თეორიის მიმართულებით
დარჩიაშვილი დავით პროფესორი პოლიტოლოგიის საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების კვლევები
რატიანი სერგო პროფესორი ფილოსოფია
მარსაგიშვილი რეზო პროფესორი ანგლისტიკა-ამერიკანისტიკა
ჯავახიშვილი ნინო  პროფესორი სოციალური ფსიქოლოგიის მიმართულება
ჯაფარიძე დიმიტრი პროფესორი ეკონომიკის მიმართულებით
ვაჩეიშვილი ნიკოლოზ პროფესორი კულტურული მემკვიდრეობის იდენტიფიკაციის, დაცვის და მართვის მიმართულებით
ჩხეიძე პაატა პროფესორი ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით
წიფურია ბელა პროფესორი შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა
ანჩაბაძე გიორგი პროფესორი კავკასიოლოგია
დოხტურიშვილი მზაღვე პროფესორი რომანისტიკა
კოჭლამაზაშვილი თამაზ პროფესორი კულტურის და რელიგიის კვლევების
შავერდაშვილი ეკატერინე პროფესორი განათლების მეცნიერებების
სანიკიძე გიორგი პროფესორი აღმოსავლეთმცოდნეობის მიმართულებით
მალაზონია დავით პროფესორი განათლების მეცნიერებების
პაიჭაძე დავით პროფესორი ჟურნალისტიკის
ადამია მარინე პროფესორი კულტურის კვლევების მიმართულებით
ბარბაქაძე ცირა პროფესორი ენისა და ლიტერატურის
ბეზარაშვილი ქეთევან პროფესორი ენისა და ლიტერატურის
ბერეკაშვილი თამარ პროფესორი კულტურის კვლევების მიმართულებით
ბუხრაშვილი პაატა  პროფესორი ისტორია
ცაგარელი ლევანი პროფესორი ფილოლოგიის მიმართულებით
ცოფურაშვილი თამარი  პროფესორი შუა საუკუნეების ფილოსოფიის
ჯაფარიძე მარინე პროფესორი ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ტალიაშვილი თამარ პროფესორი კერძო მეთოდიკების მიმართულებით
თევზაძე მაია პროფესორი რომანისტიკა
მახარობლიძე თამარ პროფესორი ენათმეცნიერება
მაყაშვილი ქეთევან პროფესორი ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ბუღაძე გიორგი პროფესორი ხელოვნების მიმართულებით
ნიკოლოზ თუშაბრამიშვილი პროფესორი არქეოლოგიის მიმართულებით
ყიფიანი გურამ პროფესორი არქეოლოგია
ახვლედიანი დიმიტრი პროფესორი არქეოლოგიის მიმართულებით
ნადარეიშვილი მამუკა პროფესორი სოციოლოგია და დემოგრაფია
ჭანტურია ქეთევან პროფესორი კლინიკური ფსიქოლოგია
პანფილოვი ოლეგ პროფესორი ჟურნალისტიკის მიმართულებით
სურგულაძე სიმონ პროფესორი სოციალური ნეირომეცნიერება
კორინთელი რევაზ პროფესორი ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ვან ვორენი (იოჰანეს ბაქსის ფსევდონიმი) პროფესორი საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა კვლევები
დანელია ნინო პროფესორი ჟურნალისტიკის მიმართულებით
კირვალიძე ნინო პროფესორი ანგლისტიკა - ამერიკანისტიკის   მიმართულებით  
ბიწაძე მაია ასოცირებული პროფესორი  ფსიქოლოგიის მიმართულებით
გვალია გიორგი პროფესორი პოლიტიკის მეცნიერების 
სონღულაშვილი მალხაზ ასოცირებული პროფესორი შედარებითი თეოლოგიის მიმართულებით
ხატიაშვილი თეო ასოცირებული პროფესორი კინომცოდნეობის მიმართულებით
გურჩიანი ქეთევან ასოცირებული პროფესორი კულტურა და რელიგია
ბერუჩაშვილი თამარ ასოცირებული პროფესორი ევროპისმცოდნეობის მიმართულებით
ითონშვილი მანანა ასოცირებული პროფესორი ხელოვნების და კულტურის კვლევების
მიმართულებით
კიკილაშვილი ვლადიმერ ასოცირებული პროფესორი კავკასიოლოგია
კორძაია-სამადაშვილი ანა ასოცირებული პროფესორი ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით
ლობჟანიძე სოფიკო ასოცირებული პროფესორი პედაგოგიკა
ცერცვაძე ნინო ასოცირებული პროფესორი რომანისტიკის  მიმართულებით
გიგინეიშვილი ლევან ასოცირებული პროფესორი ენისა და ლიტერატურის
თევდორაძე ნინო ასოცირებული პროფესორი ანგლისტიკის მიმართულებით
ლორთქიფანიძე ირინა ასოცირებული პროფესორი ფილოლოგიის მიმართულებით (რუსული ენა და ლიტერატურა)
მატარაძე ნინო ასოცირებული პროფესორი ანგლისტიკა-ამერიკანისტიკა
მაღლაკელიძე შორენა ასოცირებული პროფესორი განათლების მეცნიერებების
მაყაშვილი მალხაზი ასოცირებული პროფესორი კერძო მეთოდიკები
მირცხულავა რუსუდან ასოცირებული პროფესორი ფსიქოლოგია
ჭინჭარაული თინათინი  ასოცირებული პროფესორი ნეიროფსიქოლოგიის მიმართულებით
ჭიჭინაძე ნინო ასოცირებული პროფესორი კულტურის კვლევების მიმართულებით
ბლაუველთი ტიმოთი კევინ ასოცირებული პროფესორი საბჭოთა კვლევების მიმართულება
ბაქრაძე ლაშა ასოცირებული პროფესორი ისტორიის მიმართულებით
კირვალიძე ანა ასოცირებული პროფესორი სოციოლოგიისა და დემოგრაფიის მიმართულებით
ცისკარიშვილი სალომე ასოცირებული პროფესორი ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით
სუხიშვილი თამარი ასოცირებული პროფესორი ჰუმანიტარული მეცნიერებების მიმართულებით
ლაშხია მაკა ასოცირებული პროფესორი ფილოსოფია
ბრეგვაძე თამარი ასოცირებული პროფესორი ზოგადი პედაგოგიკის მიმართულებით
ჯოხაძე გრიგოლ ასოცირებული პროფესორი ისტორია
კაპანაძე მარინა ასოცირებული პროფესორი კერძო პედაგოგიკის მიმართულებით
ყარაულაშვილი ირმა ასოცირებული პროფესორი მედიევისტიკა, ქართული ენა და ლიტერატურა
როდონაია ნინო ასოცირებული პროფესორი ფილოსოფია
ტატიშვილი ელენე ასოცირებული პროფესორი ენათმეცნიერების მიმართულებით
აბაკელია ნინო ასოცირებული პროფესორი კულტურის კვლევების მიმართულებით
ლომიძე თამარ ასოცირებული პროფესორი ენისა და ლიტერატურის
შუკაკიძე ბერიკა ასოცირებული პროფესორი სოციალური და განათლების მეცნიერებების მიმართულებით
თარხნიშვილი ლევან ასოცირებული პროფესორი სოციოლოგია და დემოგრაფია
რუხაძე ირინე ასოცირებული პროფესორი კერძო მეთოდიკების
მიმართულებით
ჯაფარიძე თამარ სრული პროფესორი ფილოსოფიის
მიმართულებით
ანდღულაძე ნათია ასოცირებული პროფესორი განათლების
ადმინისტრირების
მიმართულებით
აბაშიძე არჩილ ასოცირებული პროფესორი პოლიტიკისა და
საჯარო
ადმინისტრირების
მიმართულებით
ჭყოიძე ეკა ასოცირებული პროფესორი ისტორიის მიმართულებით
ლობჟანიძე ირინა ასოცირებული პროფესორი ენათმეცნიერება
გეგელაშვილი მარინე ასოცირებული პროფესორი ფსიქიკური ჯანმრთელობა
ჯაში მარინე ასოცირებული პროფესორი გერმანისტიკა
მახარაძე ნინო ასოცირებული პროფესორი მუსიკა-ეთნომუსიკოლოგია
მეფარიშვილი ნატა ასოცირებული პროფესორი ფსიქოლოგიის მიმართულებით
წერეთელი მაია  ასოცირებული პროფესორი ფსიქოლოგია
მამრაძე ნინო ასოცირებული პროფესორი მუსიკის მიმართულება
ჯავახია ბეჟან ასოცირებული პროფესორი ისტორია
ჯავახიშვილი მანანა ასოცირებული პროფესორი ისტორია
ცხადაძე თამარ ასოცირებული პროფესორი ანალიზური ფილოსოფიის მიმართულებით 
სიხარულიძე ტარიელ  ასოცირებული პროფესორი პოლიტოლოგიის საერთაშორისო ურთიერთობების და უსაფრთხოების კვლევები
საძაგლიშვილი შორენა ასოცირებული პროფესორი სოციალური სამუშაო
ზვიადაძე სოფიკო ასოცირებული პროფესორი კულტურის და რელიგიის კვლევების მიმართულებით
გულედანი ლალი ასოცირებული პროფესორი ორიენტალისტიკის მიმართულებით
კახიანი დარეჯან ასოცირებული პროფესორი ფსიქოლოგიის მიმართულებით
ნახუცრიშვილი ლუკა ასოცირებული პროფესორი ფილოსოფიის მიმართულებით
გაბისონია   თამაზ ასოცირებული პროფესორი მუსიკის მიმართულება
მხეიძე ნინო ასოცირებული პროფესორი ხელოვნების და კულტურის კვლევების მიმართულებით
ბახტაძე ნოდარ ასოცირებული პროფესორი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და კულტურის კვლევების მიმართულება (ქრისტიანული არქეოლოგია)
ჯოჯუა თეიმურაზ ასოცირებული პროფესორი ისტორიის მიმართულებით (წყაროთმცოდნეობა-ეპიგრაფიკა)
დადუნაშვილი ელგუჯა ასოცირებული პროფესორი კულტურის კვლევები
რურუა ანდრო  ასოცირებული პროფესორი გამოყენებითი ეკონომიკის მიმართულებით
ფავლენიშვილი ნინო ასოცირებული პროფესორი პოლიტიკის მეცნიერებების მიმართულებით
თორია მალხაზი ასოცირებული პროფესორი ისტორიის მიმართულებით
ხათუნა დოლიძე  ასოცირებული პროფესორი სკოლამდელი განათლების მიმართულებით 
კახაბერ კურტანიძე  ასოცირებული პროფესორი ფილოსოფიის მიმართულებით
ჯიბლაძე ელენე ასოცირებული პროფესორი განათლების ადმინისტრირების მიმართულებით
მოსიაშვილი თამარ ასოცირებული პროფესორი ორიენტალისტიკის მიმართულებით
ლებანიძე ბიძინა ასოცირებული პროფესორი პოლიტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით
ხომერიკი ლელა ასისტენტ-პროფესორი სოციალური და განათლების მეცნიერებების მიმართულებით
ჭიაბრიშვილი ნინო ასისტენტ-პროფესორი განათლების ეკონომიკა და მართვა
კიღურაძე თინათინი ასისტენტ-პროფესორი კერძო მეთოდიკები
კულკე ტილმან ფლორიან ასისტენტ-პროფესორი გლობალური ისტორიის მიმართულებით
ჩარკვიანი მაია ასისტენტ-პროფესორი არქეოლოგიის მიმართულებით
დემეტრაძე ირინე ასისტენტ-პროფესორი არქეოლოგიის მიმართულებით
ჭანუყვაძე თამარ ასისტენტ-პროფესორი ანგლისტიკის მიმართულებით

 

ბანერები