ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სააპელაციო გამოცდების განრიგი

ახალი ამბები

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სტუდენტებს, რომლებმაც შეავსეს საპრეტენზიო განცხადების ფორმა, ვთხოვთ მობრძანდნენ სააპელაციო გამოცდაზე ექსელის ფაილში მითითებული განრიგის მიხედვით:

* აპლიკანტებს ვთხოვთ თან იქონიონ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.

ბანერები