ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირველი საერთაშორისო კურსდამთავრებულები

ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის პირველ საერთაშორისო კურსდამთავრებულებს ნოელა ანვი აკუმ და ჩეტან ფულჩანდბჰაი პატელს ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის დეკანმა დიმიტრი ჯაფარიძემ და პროგრამის ხელმძღვანელმა ნინო პატარაიამ მიულოცეს სამაგისტრო საფეხურის დასრულება, გადასცეს სამაგისტრო ხარისხის სერტიფიკატები და კარიერული წინსვლა უსურვეს.

ბანერები