ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი სადოქტორო პროგრამებზე  მისაღები გამოცდების საბოლოო შედეგები
4 აგვისტო, 2020
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების საბოლოო შედეგები
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი სადოქტორო პროგრამებზე  ზეპირი გამოცდის შედეგები
29 ივლისი, 2020
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი სადოქტორო პროგრამებზე ზეპირი გამოცდის შედეგები
შიდა მობილობა ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
28 ივლისი, 2020
შიდა მობილობა ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
შიდა მობილობა ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე
28 ივლისი, 2020
შიდა მობილობა ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე
შიდა მობილობა ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე
28 ივლისი, 2020
შიდა მობილობა ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე
 ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი სადოქტორო პროგრამებზე  ზეპირი გამოცდის განრიგი
24 ივლისი, 2020
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი სადოქტორო პროგრამებზე ზეპირი გამოცდის განრიგი
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები აპლიკანტების კვლევითი განაცხადის შედეგები
21 ივლისი, 2020
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები აპლიკანტების კვლევითი განაცხადის შედეგები
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები აპლიკანტების ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები
15 ივლისი, 2020
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები აპლიკანტების ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები
ბანერები