ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამაზე მიღების წესი

ბანერები