ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ელექტრონული და ელექტრული ინჟინერია (ინგლისურენოვანი)

ელექტრონული და ელექტრული ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ელექტრონული და ელექტრული ინჟინერია (ძირითადი სპეციალობა)“, რომელიც მსოფლიოში აღიარებული აკრედიტაციის (ABET –ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების აკრედიტაციის საბჭო) მქონე პროგრამის (სან დიეგოს სახელწიფო უნივერსიტეტი (SDSU), ელექტრული ინჟინერია) ანალოგიით შემუშავდა, მიზნად ისახავს საინჟინრო სფეროს მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების მომზადებას და ფოკუსირებულია ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის გამოყენების ისეთ სფეროებზე, როგორებიცაა: საავტომობილო ინდუსტრია, სამშენებლო ინდუსტრია, თავდაცვა, ნავთობისა და გაზის ინდუსტრია, ელექტროენერგიის გენერაცია და სარკინიგზო ინდუსტრია.

სასწავლო გარემო:

სასწავლო აუდიტორიები, სამუშაო და კომპიუტერული სივრცეები, საერთაშორისო სტანდარტების ელექტრული ინჟინერიის ლაბორატორიები განთავსებულია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალაშენებულ კორპუსში და სწავლისა და კვლევისთვის სრულად ხელმისაწვდომია სტუდენტებისთვის.

სასწავლო პროგრამის სტრუქტურა:

ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის ხანგრძლივობაა 4 წელი (8 სემესტრი) და პროგრამის მოთხოვნების შესასრულებლად სტუდენტმა უნდა დააგროვოს 240 კრედიტი. მათ შორის: 

  • ზოგადი მოდული – 72 კრედიტი

  • ძირითადი სპეციალობა – 168 კრედიტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ბაზისბანკის STEM-სასტიპენდიო ფონდის საშუალებით შეგიძლიათ მიიღოთ ერთჯერადი სტიპენდია. იხ. დეტალური ინფორმაცია ბმულზე - https://bit.ly/2VNGQ3g


პროგრამის ხელმძღვანელი

გიორგი ვეშაპიძე, ასოცირებული პროფესორი

giorgi.veshapidze@iliauni.edu.ge


საკონტაქტო ინფორმაცია:

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი

თბილისი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5, E კორპუსი

☏ (+995 32) 222 00 09 (180)

bte@ilaiuni.edu.ge

თამარ თაყაიშვილი

პროექტების მენეჯერი

➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5, ოთახი E302

☏ (+995 32) 222 00 09 (181)

tamar_takaishvili@iliauni.edu.ge 

სალომე დარასელია
ტექნოლოგიების სკოლის პროგრამების კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5; ოთახი E305
☏ (+995 32) 222 00 09 (276)
✉ salome.daraselia.3@iliauni.edu.ge

მარიამ მაჭავარიანი
ტექნოლოგიების სკოლის კურიკულუმის ექსპერტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5, ოთახი E301
☏ (+995 32) 222 00 09 (319)
✉ mariam.machavariani.4@iliauni.edu.ge

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები