ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

საჯარო ლექცია „კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა სასარგებლოა. საქართველოშიც?“
ღონისძიებები
16 ნოემბერი, 2018
საჯარო ლექცია „კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა სასარგებლოა. საქართველოშიც?“
საჯარო ლექცია „გაცვლითი კურსის ფორმირების მექანიზმები“
ღონისძიებები
8 ნოემბერი, 2018
საჯარო ლექცია „გაცვლითი კურსის ფორმირების მექანიზმები“
საჯარო ლექცია „პროფესიაც კი ცვალებადია“
ღონისძიებები
7 ნოემბერი, 2018
საჯარო ლექცია „პროფესიაც კი ცვალებადია“
საჯარო ლექცია: „ბრენდინგის არსი და სტრატეგიული მნიშვნელობა“
ღონისძიებები
2 ნოემბერი, 2018
საჯარო ლექცია: „ბრენდინგის არსი და სტრატეგიული მნიშვნელობა“
საჯარო ლექცია: „სტუდენტი, როგორც დამსაქმებელი და არა დასაქმებული“
ღონისძიებები
1 ნოემბერი, 2018
საჯარო ლექცია: „სტუდენტი, როგორც დამსაქმებელი და არა დასაქმებული“
სასერტიფიკატო კურსი „მონაცემთა ანალიზი MS Excel-ის გამოყენებით“
ახალი ამბები
სასერტიფიკატო კურსი „მონაცემთა ანალიზი MS Excel-ის გამოყენებით“
სიახლე – სტიპენდიის გაცემის წესი ბიზნესის სკოლაში
ახალი ამბები
სიახლე – სტიპენდიის გაცემის წესი ბიზნესის სკოლაში
კონკურსი ბიზნესის ადმინისტირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისათვის
ახალი ამბები
კონკურსი ბიზნესის ადმინისტირების ინგლისურენოვანი სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებისათვის
ბანერები