ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე გასაუბრების შედეგები
ახალი ამბები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე გასაუბრების შედეგები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების  შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით
ახალი ამბები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით
ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე ინგლისური ენის სააპელაციო გამოცდის განრიგი
13 სექტემბერი, 2017
ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე ინგლისური ენის სააპელაციო გამოცდის განრიგი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე 2017-18 სასწავლო წლისათვის მისაღებ კანდიდატთა პირველადი შედეგები პროგრამების მიხედვით
ახალი ამბები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე 2017-18 სასწავლო წლისათვის მისაღებ კანდიდატთა პირველადი ...
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამისათვის ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები  აპელაციების გათვალისწინებით
ღონისძიებები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამისათვის ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები აპელაციების ...
 ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე ინგლისური ენის ზეპირი და წერითი გამოცდების განრიგი
ახალი ამბები
ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე ინგლისური ენის ზეპირი და წერითი გამოცდების განრიგი
2017-18 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი
25 აგვისტო, 2017
2017-18 სასწავლო წლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების განრიგი
ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამისთვის ­
ახალი ამბები
ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამისთვის ­
ბანერები