ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

აკადემიური პერსონალი

აკადემიური პერსონალი

პროფესორები  
   
ქადაგიძე გიორგი ფინანსები და საბანკო საქმის  მიმართულებით
ჭიაბერაშვილი ზურაბ ფილოსოფიის მიმართულებით
ვერულავა თენგიზ ჯანდაცვის და დაზღვევის მიმართულებით
ყაველაშვილი ნიკოლოზი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით


ასოცირებული პროფესორები  
ზურაბ მაისურაძე მენეჯმენტის მიმართულებით
ქობელაშვილი დარეჯანი ფიზიოლოგის (ნორმალური სპორტის) მიმართულებით
ლებანიძე სოფიო ბიზნესის ადმინსიტრირების მიმართულებით
ჩხიკვიშვილი მარინე სპორტის კვლევების მიმართულებით
როგავა მაია ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით
აბაშიშვილი გიორგი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით
ისაკაძე გიორგი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით
ხიშტოვანი გიორგი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით
ქოიავა ნიკოლოზ ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით
ბეგაძე გიორგი ტურიზმის მიმართულებით
პატარაია ნინო ინოვაციური მენეჯმენტის მიმართულებით
შელეგია ნატალია კულტურის მენეჯმენტის მიმართულებით
ასათიანი ალექსანდრე ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით
დანელია გიორგი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით
კაჭარავა ირაკლი ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით 
ქემერტელიძე გიორგი ტურიზმის მიმართულებით
პაპავა გიორგი ეკონომიკის მიმართულებით
მაღალაშვილი თამარ მარკეტინგის მიმართულებით
მახაშვილი ნინო ჯანდაცვის მიმართულებით
ჭანუყვაძე გივი მენეჯმენტის მიმართულებით
გრიგოლია მაია ეკონომიკის მიმართულებით
თანდილაშვილი ნინო მენეჯმენტის მიმართულებით
გერაძე რევაზ ფინანსებისა და საბანკო საქმის მიმართულებით
მიხელიძე გიორგი ფინანსებისა და საბანკო საქმის მიმართულებით
გოგსაძე თეიმურაზ ფინანსებისა და საბანკო საქმის მიმართულებით
მაისურაძე ზურაბ მენეჯმენტის მიმართულებით


ასისტენტ-პროფესორები  
დალაქიშვილი მარიამ კვლევის მეთოდების მიმართულებით
ერგეშიძე ალექსანდრე ეკონომიკის მიმართულებით
ქიქავა რესან მენეჯმენტის მიმართულებით
ბერიშვილი ვახტანგ  ფინანსებისა და საბანკო საქმის მიმართულებით
ბერიკაშვილი იოსებ  ფინანსებისა და საბანკო საქმის მიმართულებით
თამარ ჯინჭველაძე მენეჯმენტის მიმართულებით

ბანერები