ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მაია ლამაზოშვილი

მაია ლამაზოშვილი

პოზიცია: დამატებითი (minor) პროგრამების, ზოგადი მოდულისა და პირადი საქმეების წარმოების კოორდინატორი

გამოცდილების აღწერილობა: მაია ლამაზოშვილი 2011 წლიდან დღემდე მუშაობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში დამატებითი (minor) პროგრამების, ზოგადი მოდულისა და პირადი საქმეების წარმოების კოორდინატორად. მას აქვს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების საბანკო საქმის ბაკალავრის ხარისხი და ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი მენეჯმენტის მიმართულებით.

მაია ლამაზოშვილი 2006-2011 წლებში მუშაობდა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობასა და სასწავლო დეპარტამენტში ადმინისტრაციული მიმართულებით.

საკონტაქტო ინფორმაცია
✉ maia.lamazoshvili@iliauni.edu.ge
➳ ოთახის № E305

ბანერები