ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ადმინისტრაცია

ადმინისტრაცია

გიორგი ქადაგიძე
ბიზნესის სკოლის დეკანი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E337
 business@iliauni.edu.ge

მარიკა ჯანჯღავა
დეკანის თანაშემწე
➳  ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E402
 business@iliauni.edu.ge

ნინო დოლიძე
დეკანის მოადგილე
➳  ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E308
nino.dolidze@iliauni.edu.ge

გიორგი პაპავა
ფაკულტეტის ხარისხის განვითარების სამსახურის უფროსი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; E407
✉ giorgi.papava@iliauni.edu.ge

მაკა სიმონიშვილი
კურიკულუმის ექსპერტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E405 
✉ makasimonishvili@iliauni.edu.ge

ანა თოფურია 
კურიკულუმის ექსპერტი 
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E402 
ana.tophuria@iliauni.edu.ge 

ანა ქინქლაძე
სტუდენტებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305
✉ ana.kinkladze@iliauni.edu.ge

ლანა ალიბეგაშვილინინო რუაძე, სოფიო გაბისონია
საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების კოორდინატორები
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305 
✉  lana.alibegashvili.1@iliauni.edu.ge
nino.ruadze@iliauni.edu.ge;
sopio_gabisonia@iliauni.edu.ge  

თამარ კაჭახიძე
საბაკალავრო საფეხურის სტაჟიორ-კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E305
✉ tamar.kachakhidze@iliauni.edu.ge

მარიამ სპარსიაშვილი
ბიზნესთან ურთიერთობისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E308 
✉ marika.sparsiashvili@iliauni.edu.ge 

გვანცა ტატიშვილი
ბიზნესის სკოლის საზოგადოებასთან/სტუდენტებთან ურთიერთობის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E308
gvantsa.tatishvili@iliauni.edu.ge

ანა დაიაური
ოპერატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
✉ ana.daiauri.1@iliauni.edu.ge

თამარ თაყაიშვილი
ბიზნესის სკოლის პროექტების მენეჯერი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
 tamar_takaishvili@iliauni.edu.ge 

ქეთევან მცხეთლიშვილი
ბიზნესის სკოლის მთავარი სპეციალისტი  შიდა და გარე  ტრანსკრიპტის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
✉ ketevan_mtskhetlishvili@iliauni.edu.ge  

მაია რამიშვილი
ბიზნესის სკოლის მთავარი სპეციალისტი-ფინანსური კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
✉ maia_ramishvili@iliauni.edu.ge 

ირმა იაკობაშვილი
ბიზნესის სკოლის სტუდენტთა ერთიანი ბაზების ჯგუფის კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 302
 irma_iakobashvili@iliauni.edu.ge   

მაია მიქაბერიძე
ბიზნესის სკოლის საქმეთა წარმოების სპეციალისტი
➳ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 303
✉ maia.mikaberidze@iliauni.edu.ge  

თამარ ცხადაძე 
ბიზნესის სკოლის დანართების სპეციალისტი
➳ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E410
✉ tamar.tskhadadze@iliauni.edu.ge 

მანანა ჭუმბურიძე 
ბიზნესის სკოლის დანართების სპეციალისტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E410
✉ manana_chumburidze@iliauni.edu.ge  

მარიკა ლარცულიანი
ბიზნესის სკოლის დანართების სპეციალისტი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E410
✉ marika.lartsuliani@iliauni.edu.ge  

დარეჯან ქობელაშვილი
დეკანის  მოადგილე სპორტის მიმართულებით
➳  ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E244
✉ darejan_qobelashvili@iliauni.edu.ge

ნინო ბერელიძე
ბიზნესის სკოლის სპორტის მიმართულების კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 303
✉ nino.berelidze@iliauni.edu.ge   

გიორგი ზუბიტაშვილი
ბიზნესის სკოლის სპორტის მიმართულების კოორდინატორი
➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5; ოთახი: E 405
✉ g.zubitashvili@iliauni.edu.ge  

 
ბანერები