ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სწავლის დაფინანსების შესაძლებლობები

სწავლის დაფინანსების შესაძლებლობები

ილიაუნის მიზანია, ხარისხიანი განათლება მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გახადოს ყველა ახალგაზრდისთვის, 
მიუხედავად მისი ფინანსური მდგომარეობისა.

სწორედ ამიტომ, ილიაუნი იყო პირველი უმაღლესი სასწავლებელი, რომელმაც საფასურის გადახდის სტუდენტებზე მორგებული გრაფიკი (ილიაუნიში სწავლის საფასურის დაფარვა შესაძლებელია ერთიანად (სრული დაფარვა); 2 ნაწილად; 4 ნაწილად; 6 ნაწილად) აამუშავა უნივერსიტეტში.

მიუხედავად იმისა, რომ:

  • ილიაუნიში სწავლის საფასური 2250 ლარია და, 100%-იანი სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების შემთხვევაში, სწავლა სრულად ფინანსდება;
  • ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სახელმწიფოს მიერ სრულად ფინანსდება შემდეგი საბაკალავრო პროგრამები:
   კოდი  მიმართულება  ვაკანტური ადგილი
   0100402  მათემატიკა  50
   0100404  ფიზიკა  15
   0100403  ბიოლოგია  50
   0100102  ქართული ფილოლოგია  65
   0100103  ისტორია  65
   0100104  ფილოსოფია  15
   0100105  არქეოლოგია  40
   0100106         დაწყებითი სკოლის პედაგოგიკა        50

 

ჩვენ მუდმივად ვქმნით ახალ პროგრამებს, რომლებიც ილიაუნიში სწავლას გახდის ხელმისაწვდომს.
2015-2016 სასწავლო წლისთვის ილიაუნიში სწავლის დაფინანსების შესაძლებლობები:

ბანერები