ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული საბაკალავრო პროგრამები

სახელმწიფოს მიერ სრულად დაფინანსებული საბაკალავრო პროგრამები

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2019-2020 სასწავლო წელს ასარჩევად გთავაზობთ საბაკალავრო პროგრამებს, რომლებიც სრულად არის დაფინანსებული სახელმწიფოს მიერ. მათი არჩევის შემთხვევაში, თუ თქვენ ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩააბარებთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ისწავლით სრულიად უფასოდ.

კოდი მიმართულება ვაკანტური ადგილი
0100102   ქართული ფილოლოგია        65
0100103 ისტორია 65
0100104 ფილოსოფია 15
0100105 არქეოლოგია 40
0100402 მათემატიკა 50
0100403   არქიტექტურა 50
0100404 ბიოლოგია 50
0100405 ფიზიკა 15
 0100106 დაწყებითი საფეხურის მასწავლებლის განთლების (I-VI კლესები) ინტეგრირებული საბაკალაავრო-სამაგიტრო პროგრამა 50
ბანერები