ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და სამედიცინო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და სამედიცინო ფაკულტეტის ასარჩევად შემოხაზე 01004
წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების და საინჟინრო ფაკულტეტი  195 პირველკურსელს მიიღებს. 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და სამედიცინო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები (ერთიანი მიღებით)                                                                                      

 შემოხაზე

   /ადგილების 
   რაოდენობა

 0100401           125
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და სამედიცინო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები (ინდივიდუალური მიღებით)
 /ადგილების 
 რაოდენობა
 
ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა        50
ფიზიკის საბაკალავრო პროგრამა 20

ჩასაბარებელი გამოცდები 
 
წონა
ქართული ენა და ლიტერატურა          1
ზოგადი უნარები  6
უცხო ენა  2
მათემატიკა/გეოგრაფია/ფიზიკა/ქიმია/ბიოლოგია  3

სანდიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამები         

   

           

   

ელექტრული ინჟინერია 

     

კომპიუტერული ინჟინერია

     
ჩასაბარებელი გამოცდები   წონა კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი
ქართული ენა და ლიტერატურა          1  
ზოგადი უნარები  3 40%+1
უცხო ენა  2 75%+1
ან მათემატიკა   6

50%+1
ან ფიზიკა  6 40%+1
ბანერები