ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამების მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე მიღება და ჩასაბარებელი გამოცდები

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის ასარჩევად შემოხაზე 01004
წელს ილიას სახელმწიფო უნივერსტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების და საინჟინრო ფაკულტეტი 475 პირველკურსელს მიიღებს, აქედან 350 პირველკურსელს ქართულენოვან საბაკალავრო პროგრამებზე, ხოლო 125-ს სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო აკრედიტაციის საბაკალავრო პროგრამებზე (ელექტრული ინჟინერია; კომპიუტერული ინჟინერია). 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები       
ერთიანი მიღებით                                                                                                  

 შემოხაზე

   /ადგილების 
   რაოდენობა

 0100401            235
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამები 
ინდივიდუალური მიღებით
 
 შემოხაზე    
   


 /ადგილების 
 რაოდენობა
 
მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამა   0100402          50 
ბიოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა   0100403          50
ფიზიკის საბაკალავრო პროგრამა   0100404          15

ჩასაბარებელი გამოცდები 
 
წონა
ქართული ენა და ლიტერატურა          1
ზოგადი უნარები  6
უცხო ენა  2
მათემატიკა/გეოგრაფია/ფიზიკა/ქიმია/ბიოლოგია  3

სანდიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო პროგრამები        

   01005

           
125 
   

ელექტრული ინჟინერია 

 0100501    65

კომპიუტერული ინჟინერია

 0100502    60  
ჩასაბარებელი გამოცდები   წონა კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი
ქართული ენა და ლიტერატურა          1  
ზოგადი უნარები  3 40%+1
უცხო ენა  2 75%+1
ან მათემატიკა   6

50%+1
ან ფიზიკა  6 40%+1
ბანერები